De werkzaamheden zijn eind mei gestart en lopen door tot medio 2012. Naast de werkzaamheden op de locaties wordt een nieuwe pijpleiding aangelegd van NAM-locatie Opende naar locatie Marum en van NAM-locatie Marum naar Ureterp. In verband met het aanleggen van de het leidingtracé zullen er ook enkele horizontale boringen worden verricht, bijvoorbeeld onder de Rijksweg A7 en de provinciale weg N386.