Om de installatie ‘druk vrij’ te maken zal van zaterdag 31 maart t/m maandag 2 april extra worden afgefakkeld via de bestaande hoge fakkelpijp. Hierdoor is overdag een constante vlam zichtbaar. Deze vlam is beter zichtbaar dan gebruikelijk is. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnmenen met de NAM, 0592 369 111