Rondom de boorinstallatie komt tijdelijk materieel te staan. Daartoe zullen extra transporten naar de locatie plaatsvinden. Er worden diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Zo wordt onder meer tijdelijk een geluidsscherm geplaatst. De werkzaamheden op de Papendijk starten begin september en duren naar verwachting tot begin november. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen in de week gewerkt.

Om een toelichting te geven op de werkzaamheden van de NAM en met name die op de locatie aan de Papendijk, nodigt de NAM omwonenden en belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op maandag 10 september tussen 16.00 en 19.00 uur in Wijkcentrum Maaswijk, Maria Rutgers-Hoitsemastraat 2 in Spijkenisse.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie van de NAM via telefoonnummer 0592-368222 of mailen: nam-communicatie@shell.com