Er zijn circa 800 schademeldingen ingediend bij de NAM.  Meldingen komen binnen uit een gebied met een straal van vijftien kilometer rondom het epicentrum. Het grootste deel van de schademeldingen betreft scheuren in plafond en muren en loszittend pleisterwerk. Dit zijn kenmerkende schades voor aardbevingen zoals deze als gevolg van aardgaswinning. Alle meldingen worden zorgvuldig in behandeling genomen. De verwachting is dat het aantal schademeldingen komende periode nog zal toenemen, onder andere door huiseigenaren die terugkeren van vakantie en schade aantreffen als gevolg van de aardbeving.

NAM realiseert zich dat deze aardbeving voor overlast zorgt en schade heeft veroorzaakt, hetgeen wij vanzelfsprekend betreuren. Er bestaat een speciale schaderegeling voor schade door aardbevingen, alle meldingen die bij NAM binnenkomen worden onderzocht door een onafhankelijke deskundige.

Wie schade denkt te hebben als gevolg van deze aardbevingen, kan dit schriftelijk melden aan de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen of via ons digitale schadeformulier.

Algemene informatie over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen, vindt u op www.knmi.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.tcbb.nl .