In de omgeving van de Voordijk te Barendrecht, ter hoogte van de A29, is woensdagmiddag 11 juli een olielekkage geconstateerd. Op een particulier terrein is een vloeistofmengsel van olie en aardgascondensaat (een benzineachtige vloeistof) waargenomen. De producten zijn afkomstig uit een ondergrondse pijpleiding van de NAM. De toevoerende systemen zijn uit bedrijf genomen, zodat de druk van de leiding is en er geen nieuwe vloeistof kan toestromen. De vervuiling is zichtbaar aan de oppervlakte in een gebied van enkele tientallen vierkante meters.

Woensdagmiddag en -avond zijn door een team van NAM, autoriteiten en gespecialiseerde bodemsaneringbedrijven metingen verricht en zijn voorzorgsmaatregelen genomen op de locatie.

Donderdagochtend is begonnen met het creëren van een nieuwe tijdelijke toegangsroute, dit om overlast voor regulier verkeer te beperken. Vervolgens is gestart met het afgraven van de bodem rondom de pijpleiding. De leiding ligt op een diepte van 1,70 meter onder het maaiveld en heeft een doorsnede van zo’n 27 centimeter en is aangelegd in 1985. Door de leiding gedeeltelijk ‘bloot te leggen’ kan er een analyse gemaakt worden van de situatie en de staat van de pijpleiding. Deze informatie in combinatie met bodemmonsters zal ook inzicht geven in de gelekte hoeveelheden en zal vertaald worden naar een saneringsplan.

De medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren dragen uit voorzorg beschermende kleding. Er kunnen namelijk zeer lokaal olie- of condensaatdampen vrijkomen bij de graafwerkzaamheden, voor de omgeving is er echter geen risico. De vervuilde grond zal worden afgevoerd naar gespecialiseerde grondverwerkers.

De betreffende pijpleiding loopt van Barendrecht via Rhoon naar de raffinaderij in Pernis en transporteert een combinatie van olie en aardgascondensaat. De olie uit de leiding wordt gewonnen op de NAM-locaties Oud-Beijerland en Rotterdam en wordt per ondergrondse pijpleiding getransporteerd naar de NAM-behandelingslocatie Barendrecht.

Na verwerking gaat het dan verder, met daarbij aardgascondensaat dat wordt meegeproduceerd bij aardgaswinning, per pijpleiding naar Pernis. De olielocaties Rotterdam en Oud-Beijerland zijn tijdelijk ingesloten.

De gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht is weer in bedrijf genomen, de pijpleiding is afgesloten van de installatie en het aardgascondensaat wordt tijdelijk per truck vervoerd naar Pernis.
De oliewinning wordt weer opgestart nadat de pijpleiding volledig is hersteld en geïnspecteerd.

De NAM heeft een onderzoeksteam ingesteld om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. De toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) is geïnformeerd en ook andere autoriteiten zijn nauw betrokken bij het opruimen van de vervuilde grond en het onderzoek naar de oorzaak.

Uiteraard zal de NAM de lekkage opruimen. Wij betreuren het incident en bieden onze excuses aan voor eventuele overlast.