Op dit moment wordt al het opgegraven zand opgevangen in vloeistofdichte containers, een deel is reeds afgevoerd naar gespecialiseerde grondverwerkers. Tot nu toe is er ruim 100 kuub zand afgegraven.

Experts van de Nam zullen zich nu buigen over de vraag hoe de scheur heeft kunnen ontstaan, hiervoor wordt o.a. de data van de “röntgen technische dienst” gebruikt. Op basis van die studie zal er bepaald worden hoe de leiding gerepareerd moet worden en welke aanvullende acties eventueel moeten worden ondernomen.

De NAM zal ook zaterdag opruim- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren op de locatie. Zondag zal er niet gewerkt worden om de zondagsrust te respecteren.

De NAM betreurt dit incident en wij bieden onze excuses aan voor de eventuele overlast.