De toevoerende systemen zijn uit bedrijf genomen, zodat de druk van de leiding is en geen nieuwe vloeistof kan toestromen. De grond is over een oppervlakte van enkele tientallen vierkante meters vervuild.

De betreffende pijpleiding loopt van Barendrecht via Rhoon naar de raffinaderij in Pernis en transporteert een combinatie van olie en aardgascondensaat. De olie wordt gewonnen op de NAM locatie Oud-Beijerland en wordt per ondergrondse pijpleiding getransporteerd naar de NAM gasbehandelingslocatie Barendrecht. Na verwerking gaat het dan verder per pijpleiding naar Pernis.

Medewerkers van de NAM, autoriteiten en gespecialiseerde bodemverontreinigingbedrijven hebben woensdag de situatie bij Barendrecht in kaart gebracht en noodzakelijke acties in gang gezet. Donderdagochtend zal worden gestart met het afgraven van de vervuilde grond. De leiding ligt op een diepte van 1,7 meter onder het maaiveld.

De pijpleiding zal herstelt moeten worden en er zal in overleg met de betrokkenen een saneringsplan worden opgesteld voor de verontreinigde grond. De vervuilde grond zal worden afgevoerd naar gespecialiseerde grondverwerkers.

NAM heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van dit incident.