Een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer dertig meter gaat de werkzaamheden uitvoeren. De boring heeft een diepte van ca 3400 meter. Naar verwachting kan door deze boring zo’n kwart miljard m3 aardgas worden gewonnen. Dat is voldoende om de provincie Drenthe ongeveer een jaar van aardgas te voorzien.

Op de NAM-locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zal gedurende een korte periode dagelijks extra transport plaatsvinden. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen.

Gasproductie uit kleine velden

Het gasveld Vries hoort bij een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden onder de Noordzee en elders in Nederland. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-veld is een zeer groot gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar relatief kleine gasvelden.