Ten aanzien van de Nederlandse gasproductie wordt bepaalde informatie die relevant is in het kader van deze verordening gepubliceerd door Gas Transport Services (GTS).

Voor zover nodig om te voldoen aan REMIT, zal tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde NAM-installaties via deze site bekendgemaakt worden.

Overzicht van de geplande onbeschikbaarheid van de grotere NAM installaties in 2013:

Installatie Periode Omschrijving
Den Helder (NOGAT) 19 juni t/m 3 juli 100% onbeschikbaar
Den Helder (WGT) 18 september 100% onbeschikbaar
Grijpskerk 1 januari t/m 2 april 100% shutdown injectie
Grijpskerk 1 mei t/m 3 juni 50% beschikbaarheid productie
Grijpskerk 3 juni t/m 23 juni 100% shutdown productie
Grijpskerk 23 juni t/m 1 september 50% beschikbaarheid productie
Norg 1 januari t/m 2 april 100% shutdown injectie
Norg 16 september t/m 1 april 2014 100% shutdown injectie
Norg 1 mei t/m 18 oktober 100% shutdown productie