NAM heeft al enkele jaren het voornemen om de huidige locatie, waar geen aardgas meer wordt gewonnen, te ontmantelen en terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie. Tijdens studies in de afgelopen jaren is gebleken dat door samenwerking met de verschillende partijen een groot milieu-voordeel kan worden behaald. Deze studies zijn verricht door Grontmij en zij zullen de komende jaren de uitvoering verder coördineren. De samenwerking bestaat uit:

NAM zal de voormalige gaswinningslocatie ontmantelen en saneren;

  • Aan de Beemsterringvaart moet de komende tijd onderhoudsbaggerwerk worden uitgevoerd  
  • door het oogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  • Bouwfonds Ontwikkeling B.V. realiseert in Oosthuizen nieuwbouwplan “Waterrijk”, waarvan de 
  •  eerste fase reeds in aanbouw is en het overige deel nog moet worden opgehoogd.
  • Gemeente Zeevang moet als gevolg van bestemmingsplan Waterrijk het verdwenen 

weidevogelgebeid weer nieuw weidevogelgebied realiseren.

Omdat deze vier genoemde ontwikkelingen in de nabijheid van elkaar liggen, is tot een unieke samenwerking gekomen. De kern van het dit model vormt het omvormen van baggerspecie tot grond die kan worden toegepast op de NAM-locatie en bijdraagt aan de omvorming van de NAM gaswinningslocatie tot weidevogelgebied en het ophogen van Waterrijk. De samenwerking zal leiden tot lagere kosten, minder impact op het milieu en maatschappelijk belang. De werkzaamheden zullen enkele jaren in beslag nemen. Naar verwachting is dit in 2016 gerealiseerd.