Eind vorig jaar heeft de NAM besloten een vrijwillige Milieueffectrapportage (MER) uit te voeren. Dit betekent dat we in kaart laten brengen wat de milieu-aspecten zijn van de voorgenomen nieuwe gaswinning. Op die manier worden de juiste milieu-afwegingen zorgvuldig in kaart gebracht.  Het rapport wordt opgesteld door ingenieursbureau Royal Haskoning en wordt getoetst door een onafhankelijke MER commissie.

In de notitie wordt op hoofdlijnen beschreven wat de inhoud van de MER Rapportage wordt. Een advertentie over deze aankondiging wordt volgende week in de regionale kranten officieel gepubliceerd, maar we vinden het belangrijk u nu alvast hierover te informeren.

Op basis van deze aankondiging zal de NAM na de zomer de MER publiceren. Om daar een toelichting op te geven, zal de NAM na de zomervakantie weer inloopsessies organiseren voor alle geïnteresseerden.

De "Aankondiging MER" is te downloaden via:

Aankondiging MER