Tijdens diverse gesprekken en onder meer inloopsessies in Roswinkel en Emmer Compascuum zijn de voornemens destijds met de bewoners en andere betrokkenen besproken. Deze gesprekken verliepen goed en constructief.

Het voornemen was om in de zomer van 2013 een boring uit te voeren om aan te tonen of er nog een winbare hoeveelheid aardgas aanwezig is.

De gepresenteerde plannen zijn het afgelopen jaar nader uitgewerkt en doorgerekend door de deskundigen van de NAM. Hieruit blijkt dat nog nader onderzoek nodig is naar de te verwachten hoeveelheid aardgas. Daarmee schuift de boring op in de planning van de NAM. Daarmee wordt de boring zeker enkele jaren uitgesteld.

Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2013 een definitief besluit genomen of de boring daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

NAM won eerder aardgas uit het Roswinkel-veld. De winning begon in 1980 en duurde ongeveer 25 jaar.