De overbodig geworden leidingen zijn schoongemaakt. Het leidingtracé, met een lengte van zo’n zes kilometer, kruist vooral agrarische percelen. Met de landeigenaren is over de werkzaamheden overlegd. De omgeving kan eventueel hinder ondervinden van onder meer graafmachines en vrachtwagens die de leidingdelen afvoeren.

Een deel van het tracé ligt in een bosperceel en voor het verwijderen van de leidingen wordt een rand van dit bos gekapt. De NAM neemt de herplant op zich, waarover is afgesproken met het Groninger Landschap dat in plaats van bomen bessenstruiken worden geplant. Deze trekken vogels aan en vormen een betere overgang van landschap naar bos. Het totale project, met het verwijderen van de leiding en de uiteindelijke herplant, duurt volgens planning tot november 2012.