AOT Drenthe is in 2011 gestart in samenwerking met verschillende toonaangevende technische bedrijven binnen de provincie Drenthe. Deze bedrijven hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een oplossing voor het steeds grotere tekort aan hoog gekwalificeerd technisch personeel. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende gediplomeerde technici instromen bij de technische bedrijven. Dit doen zij door, samen met  Drenthe College, studenten te werven en op te leiden tot Allround Operationeel Technicus.

De opleiding Allround Operationeel Technicus (AOT) op te zetten. De opleiding is ingericht als Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en laat deelnemers uitstromen op niveau MBO-4. Het is een vierjarige MBO+ opleiding. Leerlingen worden opgeleid om technische ingewikkelde systemen, die gebruikt worden in de aardolie-industrie, procesindustrie of in elektriciteitscentrales, te kunnen onderhouden.

Dit gezamenlijke initiatief resulteert in een opleiding op een hoog niveau, met kwalitatief goed en intensief onderwijs, adequate stages en financiële voordelen voor de studenten: financiële drempels worden geslecht door het wegnemen van schoolgeld, boekengeld en reiskosten en tevens ontvangen de deelnemers een laptop bij aanvang van de opleiding. Samen met het uitdagende beroepsbeeld wordt op deze manier de opleiding aantrekkelijk voor studenten.

Op dit moment zijn, Bakker Groep Coevorden, Cofely NAM Onshore Contracts, NAM, Gemeente Emmen, Friesland Campina Domo, NUON, Teijin Aramid, W1Con, Balance Point Control – BPC, Waterleidingsmaatschappij Drenthe – WMD en het Drenthe College nauw betrokken bij AOT Drenthe.

Op 1 juni is op feestelijke wijze de samenwerking bekrachtigd.