Midden augustus zal hiervoor materiaal worden aangevoerd. Het onderhoudswerk gaat naar verwachting 4 weken duren, afhankelijk van de voortgang. Gedurende de werkzaamheden zal er in bepaalde perioden enige tijd gas moeten worden afgefakkeld. Dit gaat gepaard met een grote zichtbare vlam. Hiervoor zal op de locatie een tijdelijke brandvlaminstallatie worden geplaatst.

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk in dagdienst van 07.00 uur tot 19.00 uur worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden kan echter niet onderbroken worden en zal ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden.

De NAM spant zich in om de overlast van de werkzaamheden voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de NAM in Assen, via  0592 - 36 91 11.

De locatie Eemskanaal is een gaswinningslocatie behorende bij het Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-gasveld speelt al sinds de jaren zestig een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. Circa 75 procent van NAM?s jaarlijkse gasproductie is afkomstig uit het grote Groningen-gasveld. De overige 25 procent wordt gewonnen uit vele tientallen kleine gasvelden op land en op de Noordzee.