De boorinstallatie wordt in onderdelen met vrachtwagens aangevoerd, opgebouwd en na afloop van de werkzaamheden weer afgevoerd. De route waarlangs de transporten verlopen is  vanaf de N33 via de Godlinzer Oudedijk naar de Korendijk en omgekeerd. In verband met de beschikbaarheid van de boorinstallatie wordt 24 uur per dag, zeven dagen in de week doorgewerkt, waarbij de locatie

 ’s avonds en ’s nachts verlicht zal zijn. De NAM spant zich in om de overlast als gevolg van het werkverkeer en de werkzaamheden zo gering mogelijk te laten zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de NAM in Assen, via  0592 - 36 91 11.

De locatie ‘t Zandt is een gaswinningslocatie behorende bij het Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-gasveld speelt al sinds de jaren zestig een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. Ruim 70 procent van NAM’s jaarlijkse gasproductie is afkomstig uit het grote Groningen-gasveld. De overige 30 procent wordt gewonnen uit vele tientallen kleine gasvelden op land en op de Noordzee.