In verband met de werkzaamheden is het noodzakelijk om de installaties ‘druk vrij’ te maken. Deze werkzaamheden zorgen er voor dat er op de gasbehandelingsinstallatie Ten Arlo en locatie Coevorden-17 op 17 september en op locatie Coevorden-24 van 19 tot en met 25 september een constante vlam zichtbaar is. Zodra de installaties ‘druk vrij’ zijn en er geen brandbare stoffen en gassen meer in de leidingen zitten kan er veilig begonnen worden met de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk overdag van 07.00 tot 19.00 uur plaats.

De aan- en afvoer van het benodigde materiaal en voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in de weken voor 17 september, dit heeft tot gevolg dat er extra transportbewegingen zullen zijn. Deze vinden zoveel mogelijk overdag plaats. Wij doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Voor vragen of opmerkingen kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met mevrouw H. de Weerd van de afdeling Vergunningen en Grondzaken via telefoonnummer 0592-363606. Na kantooruren kan contact opgenomen worden met de Centrale meldkamer van de NAM via telefoonnummer 0592-364000.