De meldingen komen binnen uit een gebied met een straal van vijftien kilometer rondom het epicentrum. Het grootste deel van de schademeldingen betreft scheuren in plafonds en muren en loszittend pleisterwerk. Dit zijn kenmerkende schades voor aardbevingen zoals deze als gevolg van aardgaswinning. Alle meldingen worden zorgvuldig in behandeling genomen. De verwachting is dat het aantal schademeldingen in de komende periode nog zal toenemen, onder andere door huiseigenaren, die terugkeren van vakantie en schade aantreffen als gevolg van de aardbeving.

De NAM betreurt dat deze aardbeving voor overlast en onrust zorgt, en schade heeft veroorzaakt.

Er bestaat een schaderegeling voor schade door aardbevingen. Alle meldingen die bij de NAM binnenkomen worden onderzocht door onafhankelijke experts. De NAM werkt aan een zo goed en efficiënt mogelijke afhandeling van de schadegevallen. Gezien het grote aantal meldingen onderzoekt de NAM mogelijkheden om de afhandeling zo snel mogelijk te laten verlopen, zonder af te doen aan de zorgvuldigheid.

Wie schade denkt te hebben als gevolg van deze aardbeving, kan dit via het digitale schadeformulier direct melden aan de NAM. Voor wie dat wenst kan ook een schriftelijke schademelding worden gedaan aan NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen. Na de schademelding volgt een bevestiging van de ontvangst en informatie over de verdere afhandeling.  

Algemene informatie over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen vindt u op www.knmi.nl

Meer informatie over bodembewegingen en schaderegelingen is te vinden op www.tcbb.nl