Momenteel is een bezoekafspraak gemaakt met zo’n 1750 schadeclaimers, waarvan zo’n 1500 mensen door een taxateur zijn bezocht. Zo’n 440 gedupeerden hebben naar aanleiding van het bezoek van de schade-expert een taxatierapport ontvangen en daarvan zijn zo’n 220 schadegevallen volledig afgehandeld. Aannemers zijn begonnen met het repareren van de schades.

Van het merendeel van de schadeclaimers krijgt de NAM positieve opmerkingen over de verbeterde schadeafhandeling. Daarnaast zijn er ook minder positieve opmerkingen, bijvoorbeeld over de lange duur van de afhandeling, en suggesties waarmee de NAM de schaderegeling kan verbeteren. De NAM wil dat de schades heel zorgvuldig worden opgenomen en afgehandeld en dit neemt tijd in beslag. In het persoonlijke gesprek met schadeclaimers vraagt de NAM hiervoor begrip en geduld.

De NAM vraagt u om schades – ook als deze nu worden geconstateerd – te melden voor 31 december 2012.

Over onderwerpen rond de schadeafhandeling na een aardbeving hebben de NAM en de Groninger Bodem Beweging regelmatig gesprekken. Deze zijn constructief en helpen om de schadeafhandeling voor inwoners verder te verbeteren.

Schadeclaimers die hun schade hebben gemeld voor 1 oktober 2012 kunnen ervan uitgaan dat voor het eind van het jaar een taxateur op bezoek zal zijn geweest. Aan mensen die een schade na 1 oktober 2012 hebben gemeld vraagt de NAM geduld te hebben, omdat het begin 2013 wordt voordat een taxateur de schade komt opnemen.

Meer informatie en de laatste stand van zaken staat op de speciale pagina over de schadeafhandeling.