De eerste 1800 schadeclaimers, dus wanneer de schade is gemeld voor 4 oktober 2012, zullen uiterlijk 1 maart 2013 een taxatierapport ontvangen, als de aanvraag van de offerte van de aannemer via de taxateur verloopt. De schadeclaimers die tussen 4 oktober en 31 december 2012 hun schade hebben gemeld -dat zijn er circa 450 - worden voor 1 maart 2013 bezocht.

Zij ontvangen voor 1 april 2013 een taxatierapport, mits ook hier de offerte van de aannemer via de taxateur verloopt. Als er schadeclaimers zijn die de offerte van de aannemer zelf verzorgen, dan zal de taxateur regelmatig vragen of alles nog volgens plan verloopt. Ook zal deze de mogelijkheid blijven aanbieden om de offerteaanvraag alsnog via door de taxateur te laten regelen.

Het aantal schademeldingen bedraagt momenteel 2235 en er zijn 1805 bezoekafspraken gemaakt tussen taxateurs en schadeclaimers. Circa 1730 schadeclaimers zijn al daadwerkelijk bezocht en zo’n 510 taxatierapporten gereedgemaakt en verstuurd. 280 schadeclaims zijn helemaal afgehandeld. Aannemers zijn begonnen met het repareren van schades, maar vanwege het jaargetijde zal het grootste deel van de buitenreparaties begin 2013 worden opgepakt.

Van het merendeel van de schadeclaimers krijgt de NAM positieve opmerkingen over de verbeterde schadeafhandeling. Daarnaast zijn er ook minder positieve opmerkingen, bijvoorbeeld over de lange duur van de afhandeling, en suggesties waarmee de NAM de schaderegeling kan verbeteren. De NAM wil dat de schades heel zorgvuldig worden opgenomen en afgehandeld en dit neemt tijd in beslag. In het persoonlijke gesprek met schadeclaimers vraagt de NAM hiervoor begrip en geduld.

De NAM vraagt u om schades – ook als deze nu worden geconstateerd – te melden voor 31 december 2012.

Meer informatie op de speciale pagina over de schadeafhandeling. Hier wordt alle informatie rondom de schadeafhandeling geplaatst.