In sommige gevallen werken (veelal lokale) aannemers reeds aan het repareren van de schades. Daarnaast voert de NAM gesprekken met allerlei betrokkenen en belanghebbenden, zoals de provincie Groningen, de gemeente Loppersum en de GBB (Groninger BodemBeweging). Enerzijds om te luisteren en anderzijds om gezamenlijk naar betere oplossingen te zoeken omtrent schadeafhandeling nu en in de toekomst. De reeds aangepaste schaderegeling kan in de toekomst verder worden aangepast op basis van de in later instantie geplande evaluatie. De huidige ervaringen worden in samenspraak met o.a. de GBB verder uitgewerkt.

Naast het afhandelen van de huidige schades en het opzetten van een breed gedragen schaderegeling voor de toekomst komt er betere informatievoorziening omtrent de samenhang tussen aardbevingen en aardgaswinning. Uit de diverse gesprekken blijkt dat hieraan behoefte is.

Naast persoonlijke gesprekken, voorlichting en diverse materialen werkt de NAM aan een online informatieplatform. Dit platform geeft ruimte aan geïnteresseerden voor discussie en wordt ontworpen om de dialoog bevorderen. Hier zal ook alle informatie gerelateerd aan aardbevingen eenvoudig te vinden zijn. De bedoeling is om het platform nog dit jaar te lanceren. Dit platform zal bestaan naast een door de provincie Groningen gepland loket.

Mede naar aanleiding van de vraag van de minister van EL&I worden voorbereidingen getroffen voor aanvullend onderzoek rondom aardgaswinning uit het Groningen-veld en aardbevingen.

Meer informatie omtrent de schaderegeling is te vinden op www.nam.nl. Hier zullen ook eventuele updates rondom dit onderwerp worden geplaatst.