Kindermuseum Boordevol Energie

In het interactieve Kindermuseum, dat in samenwerking met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is ontwikkeld, leren kinderen spelenderwijs over het gebruik van energie. Vanuit hun eigen dagelijks leven wordt teruggeblikt naar het leven in het verleden (via de museale collectie) en worden ze uitgedaagd na te denken over energie in de toekomst.

NAM directeur Bart van de Leemput: “Wij zijn trots op het nieuwe Kindermuseum. Het is een interactief en modern museum geworden waar kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld.

Met het Kindermuseum willen we kinderen onder andere laten nadenken over het energievraagstuk van de toekomst. Het gaat niet alleen over olie en gas, maar over de brede energiemix. Het is belangrijk dat kinderen ervaring opdoen en inzicht krijgen in energiegebruik. We willen een stukje bewustwording bewerkstelligen.”

De samenwerking tussen NAM en het Drents Museum is niet nieuw. NAM is al vele jaren de trotse hoofdsponsor van het Drents Museum. NAM was daarnaast in 1997 sponsor van ‘GeoExplorer’ een concept waarbij bezoekers spelenderwijs kennismaakten met geologie.

Ook waren er talrijke eenmalige samenwerkingen tussen beide partijen. De huidige samenwerking omhelst meer dan alleen financiële steun. Zo heeft NAM haar kennis en netwerk opengesteld voor de bouwers van het Kindermuseum, om het geheel zo inhoudelijk te verrijken. Daarnaast is er een nieuw onderwijsprogramma opgesteld voor basisscholen dat vanaf het nieuwe schooljaar zal worden uitgerold.

Het Kindermuseum is geschikt voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar, maar ouders en grootouders zijn ook welkom. Kinderen tot 18 jaar hebben gratis entree tot het hele museum.