Woensdagmiddag 11 juli werd er op deze particuliere locatie een vloeistofmengsel van olie en aardgascondensaat waargenomen. De toevoerende systemen van de betreffende NAM pijpleiding zijn direct uit bedrijf genomen waardoor de druk van de leiding is genomen en er geen nieuwe vloeistof kon toestromen. Vrijdag is door de NAM een scheur van ongeveer 25 centimeter geïdentificeerd van waaruit het vloeistofmengsel is gelekt. De pijpleiding is nu over een lengte van ruim 10 meter blootgelegd. Er is in totaal ongeveer 200 kuub grond afgegraven, dit wordt op locatie opgevangen in vloeistofdichte containers en vervolgens getransporteerd naar en verwerkt door gespecialiseerde bedrijven.

Maandag hervat de NAM de werkzaamheden. Naast inspectie en reparatie van de pijpleiding zal er verder worden gegaan met het afgraven van de grond zodat de locatie zo snel mogelijk weer hersteld kan worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke reparaties er nodig zijn aan de pijpleiding en welke werkzaamheden er nog nodig zijn om de locatie in oorspronkelijke staat terug te brengen en de pijpleiding weer in bedrijf te nemen.

Zondag wordt er niet gewerkt in Barendrecht, de zondagsrust wordt gerespecteerd. De NAM betreurt dit incident en wij bieden onze excuses aan voor de eventuele overlast.