Gedurende een dagdeel kunnen kinderen op een actieve manier kennis maken met verkeersregels. Scholen uit Echten, Koekange, Ruinerwold, Schoonebeek, Altena,  Roderwolde, Een en Westervelde nemen deel aan dit project.

Het Mobiele Verkeersplein heeft als doel om de jongste verkeersdeelnemers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. Het stelt de kinderen uit groep 4, 5 en 6 in staat om in een veilige omgeving te oefenen met verkeerssituaties en het toepassen van verkeersregels. Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het Mobiele Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst.

Over het VVN Mobiele Verkeersplein

Een fraai bestickerde vrachtwagen rijdt voor. De laadruimte opent en er komt een hele verzameling uit met onder meer verkeersborden, skelters, fietsen, zebrapadaanduidingen en verkeerslichten. Daarmee ontstaat een parcours waarop de jonge deelnemers naar hartenlust verkeersregels en -situaties kunnen oefenen. Verkeerspleinmedewerkers staan klaar om de kinderen te helpen en te wijzen op gevaarlijke verkeerssituaties.