De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van mobiele installaties. Met behulp van deze tijdelijke installaties worden allereerst spoelwerkzaamheden in de put uitgevoerd.

Na de spoelwerkzaamheden wordt de put schoongeproduceerd (“opgeschoond”) via een testinstallatie, waarbij een tijdelijke affakkel installatie zal worden gebruikt.

Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook in de avond en in de nacht plaatsvinden. 

Fakkelactiviteiten en transporten worden zoveel mogelijk tijdens de daglichtperiode uitgevoerd.

Daarnaast zullen er, ook in de periode vanaf 5 november, kapwerkzaamheden plaatsvinden aan het bosje op ons terrein aan de kant van het puttenveld. (haaks op de Westerstukkenweg, in de buurt van de picknickplaats). Herplant van bossage zal in een later stadium in overleg met de gemeente plaatsvinden.

De NAM spant zich in om de overlast van de werkzaamheden voor de omwonenden tot een minimum te beperken.