Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren verbranden we eerst het in de installaties en leidingen aanwezige gas via de fakkel. Hierdoor is er voorafgaand aan de opruimwerkzaamheden tijdelijk een grotere vlam zichtbaar.

Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig dan normaal. Daarnaast gaan de werkzaamheden gepaard met een toename van het verkeer, bijvoorbeeld in verband met het aan en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties. Ook neemt het geluid op de locatie toe en is er tijdens het affakkelen een grote vlam zichtbaar. Over het algemeen zijn de werktijden 08.00 – 18.00 uur op doordeweekse dagen. Soms komt het voordat we ook in het weekend aan het werk zijn.

Vragen

Heeft u vragen over het opruimen van de NAM-locaties of heeft u initiatieven voor het hergebruik van de locaties, dan kunt u een mail sturen naar NAM-Communicatie@shell.com.

UITGELICHT

Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties

Na het insluiten van de locatie maken we de bovengrondse installaties schoonwaarna we ze ontmantelen en afvoeren.

Verwijderen van de putten

Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd, sluiten we de productieputten definitief af en ruimen deze op.

Opruimen, herstel en oplevering

Na het definitief afsluiten van de putten brengen we de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie in kaart.

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.