Om de putten veilig op te kunnen ruimen, treffen we de nodige voorbereidingen. Het gaat hierbij om het veiligstellen van de put door het plaatsen van een eerste ondergrondse barrière. Daarna spoelen we de put put schoon. Als laatste brengen we de bovengrondse afsluiter van de put, de zogenaamde X-mastree, in gereedheid voor de komst van de opruimtoren. Dit doen we door het verwijderen van alle onnodige materialen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden maken we gebruik van diverse soorten werktuigen zoals slickline, vloeistof pomp en diverse tanken.

De opruimtoren

Voor het veilig opruimen van een put gebruiken we de mobiele opruimtoren, de zogenaamde Plug en Abandonnement Unit (P&A unit). Deze toren komt in losse onderdelen, vergelijkbaar met zeecontainers, aan op de locatie en daar opgebouwd. Deze opbouw duurt enkele dagen.

Als de toren is opgebouwd, gaat het definitief afsluiten van de putten van start. Voor het definitief afsluiten van de putten plaatsen we op verschillende diepten een zogenaamde cementplug. Gelijktijdig met het zetten van de cementpluggen halen we de aanwezige buizen tot een diepte variërend van 150 – 300 meter uit de grond. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, demonteren en verwijderen we de opruimtoren. Hierna start een periode van monitoring.

Monitoring

In de monitoringperiode van minimaal 3 maanden controleren we of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen. Hierna geeft de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen, de locatie vrij. Hierna start de laatste fase.

Wat merkt de omgeving van deze werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden zijn er meer mensen op locatie aanwezig dan normaal. Daarnaast gaan de werkzaamheden gepaard met een toename van het verkeer, bijvoorbeeld in verband met het aan en afvoeren van materiaal. In deze fase werken we in een 24/7 rooster. Dit betekent dat we ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend werken. Tijdens de avond en nacht is de locatie extra verlicht.

 

 

 

Vragen

Heeft u vragen over het opruimen van de NAM-locaties of heeft u initiatieven voor het hergebruik van de locaties, dan kunt u een mail sturen naar NAM-Communicatie@shell.com.

UITGELICHT

Van productielocatie naar insluiting

Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, stellen we de putten veilig en koppelen we ze los van het totale behandeling- en transportsysteem.

Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties

Na het insluiten van de locatie maken we de bovengrondse installaties schoonwaarna we ze ontmantelen en afvoeren.

Opruimen, herstel en oplevering

Na het definitief afsluiten van de putten brengen we de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie in kaart.

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.