De waakvlam functie moet ervoor zorgen dat de NAM onder extreme omstandigheden aan de gasvraag voldoet. Vanaf 2018 neemt de Minister jaarlijks een besluit over de hoeveelheid en de wijze van productie uit het Groningen gasveld voor het nieuwe gasjaar. Een gasjaar beslaat de periode van1 oktober tot 1 oktober. De wijze van productie schrijft voor welke locaties we inzetten om te voorzien in het gestelde productieniveau. Tevens geeft het vaststellingsbesluit aan welke locaties we sluiten.

We produceren geen gas meer op de putten die tussen 2018 en mei 2021 zijn ingesloten:

 • Leermens
 • ’t Zandt
 • Ten Post
 • Overschild
 • de Paauwen
 • Eemskanaal
 • Bierum
 • Siddeburen
 • Tjuchem

De volgende locaties produceren nog uit het Groningen-gasveld:

 • Amsweer
 • Schaapbulten
 • Oudeweg
 • Zuiderveen
 • de Eeker
 • Scheemderzwaag
 • Zuiderpolder
 • Spitsbergen
 • Tusschenklappen
 • Sappemeer
 • Kooipolder
 • Froombosch
 • Slochteren

De locaties Nieuw Scheemda, Midwolda, Uiterburen en Noordbroek zijn voor 2018 al ingesloten. Op deze locaties is het opruimen inmiddels gestart. Het definitief sluiten van het Groningen-gasveld en daarmee het sluiten van alle locaties is afhankelijk van het in bedrijf nemen van de stikstoffabriek die Gasunie op dit moment bouwt in Zuidbroek.

Vragen

Heeft u vragen over het opruimen van de NAM-locaties of heeft u initiatieven voor het hergebruik van de locaties, dan kunt u een mail sturen naar NAM-Communicatie@shell.com.

UITGELICHT

Van productielocatie naar insluiting

Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, stellen we de putten veilig en koppelen we ze los van het totale behandeling- en transportsysteem.

Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties

Na het insluiten van de locatie maken we de bovengrondse installaties schoonwaarna we ze ontmantelen en afvoeren.

Verwijderen van de putten

Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd, sluiten we de productieputten definitief af en ruimen deze op.

Opruimen, herstel en oplevering

Na het definitief afsluiten van de putten brengen we de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie in kaart.

Groningen-gasveld

Op 29 maart 2018 heeft het Kabinet maatregelen genomen om de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te beëindigen.

Groningen-gasveld