Donatieprogramma

De NAM heeft jarenlang met het de NAM -Donatieprogramma vele lokale verenigingen en initiatieven ondersteund in de realisatie van leefbaarheidsprojecten. In 2021 is een ander uitgangspunt gekozen, waardoor het programma twee sporen kent.

Jaarrekening en Bestuursverslag

De NAM publiceert sinds 2016 jaarlijks haar jaarrekening inclusief bestuursverslag.

Missie en visie

De NAM is verantwoordelijk voor het ontsluiten van twee van de belangrijkste Nederlandse bodemschatten: gas en olie.

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk de NAM op. Sinds 1948 wint de NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

De NAM Zakelijk

De NAM biedt regelingen voor een leefbare regio en versterking van economisch perspectief. Hierdoor ontstaan werkgelegenheid en kansen voor het bedrijfsleven

Onze omgeving

De NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Werken bij de NAM

Werken bij de NAM is werken aan de toekomst. Ook stagiairs, vooral met een technische achtergrond, bieden we kansen.

Mediatheek

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.

Onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten over gasproductie, bodemdaling en aardbevingen