Brandende gaspit

Aardgas, energie uit de diepte.

Deze video laat zien waar we in Nederland aardgas voor gebruiken en welke stappen de NAM neemt bij het boren en winnen van aardgas uit kleine velden.

https://www.youtube.com/watch?v=Fu1N-VAZOIw

Grafische weergave van bomen en de nek en kop van een dinosaurus

Hoe ontstaat aardgas?

Waar komt gas eigenlijk vandaan? Waar zat het in de grond en hoe oud is het? Bekijk het in de volgende video.

https://youtu.be/IBY4wvbwlWEMM

Een kaart van Nederland met daarop groene stippen waar gasvelden zijn

Het belang van kleine velden 

Deze korte video legt het belang uit van kleine gasvelden voor de Nederlandse samenleving.

https://youtu.be/JA9zu_HAAqY

Grafische weergave van een woonhuis

Gaswinning en veiligheid

Gaswinning uit het Groningen-gasveld mag alleen plaatsvinden als het veilig is. In de volgende animatie ziet u hoe de NAM werkt aan veiligheid en hoe we omgaan met risico’s die aardbevingen door gaswinning veroorzaken.

https://youtu.be/FTLpn2sUfvc

Grafische weergave van de bodemlagen met groene omlaag wijzende pijlen.

Bodemdaling door gaswinning

Deze korte animatie laat zien wat er gebeurt met de bodem wanneer er een gasveld onder ligt.

https://youtu.be/dAlIp-QNrY4

Grafische weergave van een doosnede van de ondergrond met een tractor erboven

Hoe ontstaan aardbevingen?

Gas zit onder hoge druk in een zandsteenlaag, op circa drie kilometer diepte. Door gaswinning neemt de druk in deze laag af. Hierdoor ontstaat compactie, het samendrukken van de zandsteenlaag. Gebeurt dit bij een natuurlijke breuklijn, dan kunnen de aardlagen schoksgewijs verschuiven. Dit is een aardbeving. De volgende video brengt het ontstaan van aardbevingen in beeld.

https://youtu.be/VW1paale-Pg

Grafische weergave van een doosnede van de ondergrond met daarboven een woonhuis

Aardbevingsonderzoek en veiligheid

Gaswinning uit het Groninger-gasveld veroorzaakt aardbevingen. Er vindt aardbevingsonderzoek plaats om de veiligheid bij de aardbevingen continu in te schatten. De hier volgende animatie geeft snel inzicht in het aardbevingsonderzoek.

https://youtu.be/llpsjIyxfys

Hoe ontstaat aardgas?

Beter inzicht in de ondergrond van Groningen

In deze film vertelt de NAM geoloog Clemens Visser hoe een steengroeve in Duitsland hem helpt de ondergrond van Groningen beter in kaart te brengen. Deze kennis kan eraan bijdragen om aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld te beïnvloeden.

https://youtu.be/abjtf4JfIpk

NAM Geofoons 2013

Geofoons om de ondergrond beter te leren kennen

Om de werking in de ondergrond beter te begrijpen, plaatst de NAM op verschillende plekken in het Groningen-gasveld geofoons: microfoons die zelfs op grote diepte de kleinste trillingen registreren. Bekijk de video over geofoons.

https://youtu.be/iv6SSO2v6N8

Voorlichtingsfilm schoolinspecties

Inspecteren van scholen en andere openbare gebouwen op veiligheid

Een school, een verzorgingshuis, een politiebureau of een ambulancepost moeten veilige gebouwen zijn, ook tijdens een aardbeving. We inspecteren deze openbare gebouwen daarom op veiligheid en pakken risicovolle elementen direct aan. Hoe dat ongeveer verloopt, ziet u in deze speciale film over het inspecteren van scholen.

https://youtu.be/_DfHyLRLqyM

Illustratie van een boorplatform op zee tegen een zwarte achtergrond

Het decomplexen van offshore de NAM platformen

Deze video laat zien hoe gaat haar platforms op zee eenvoudiger gaat maken om kosten te besparen.

https://youtu.be/rrC90gF1L74

Luchtfoto van een fracking locatie

Waarom fracken en hoe werkt fracken?

Deze animatie legt uit wat fracken is, waarom er wordt gefrackt en hoe fracken werkt.

https://youtu.be/g7xpSE8YUCw

Illustratie van een buis met blauwe balletjes die de grond in verdwijnt met daarnaast twee medewerkers in blauwe overalls

Wat is waterinjectie ?

Deze animatie laat zien hoe het proces van waterinjectie verloopt bij de olie- en gaswinning in Nederland.

https://youtu.be/KTs6mwX1DWU

Vier afbeeldingen van het winningsproces en de presentatrice houdt een bodemmonster vast

Aardgas+

Deze film laat zien hoe de NAM extra aardgas wint uit kleine gasvelden in Zuidwest-Drenthe door gebruik te maken van stikstof.

https://youtu.be/cUv4AtoQZJs

Heren staan te praten bij presentatieborden in klassieke kamer

Bijeenkomst gaswinning Waddenzee

Verschillende vertegenwoordigers van de Wadden wisselden onlangs van gedachten over de monitoring van gaswinning onder de Waddenzee.

https://youtu.be/NFed5bpGoH0

Grafische doorsnede van de ondergrond met buizen

Dankzij nieuwe technologie weer olie uit Schoonebeek

Deze film laat zien hoe de NAM gebruik maakt van stoom om weer olie te kunnen winnen bij Schoonebeek.

https://youtu.be/n_sAmVVb4AE

Schapen in het gras, bij een hek

Ternaard film

Video over het Ternaard project.

https://www.youtube.com/watch?v=i5KA6BwBGG4

Klusbus bestellen bij schadeherstel

Klusbus helpt bij het voorbereiden op een aardbeving

Een goede voorbereiding kan schade in huis door een aardbeving voorkomen. De klusbus kan u daarbij helpen. Maandag 6 augustus 2015 maakte Hart van Nederland deze videoreportage van de Klusbus.

https://youtu.be/PnHCfSiwnWs

Een vrouw met blond haar

Je hebt meer in huis dan je denkt

De Veiligheidsregio Groningen informeert met de campagne ‘Je hebt meer in huis dan je denkt’ hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op verschillende rampscenario’s. In onderstaand filmpje vertelt Mariska uit Middelstum hoe zij zich voorbereidt op een aardbeving.

https://youtu.be/6q5Q2_k32Hg

Meer over Mediatheek

Foto's

De foto’s op deze pagina zijn rechtenvrij te gebruiken door de pers. Bij gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u wel om de NAM als bron te vermelden in uw publicatie.