Gas- en olieproductie

De NAM zoekt naar gas en olie in de Nederlandse bodem. Als wij het gevonden hebben, gaan we het produceren. Hiervoor gebruiken wij de nieuwste inzichten en delen wij onze kennis met de buitenwereld.

Bron van energie

Nederland heeft energie nodig, vandaag en in de toekomst. Nederlands aardgas is cruciaal in de energiemix en in de transitie naar duurzame energie. Als grootste producent van aardgas speelt de NAM daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Tijdens de energietransitie willen we onderdeel zijn van de oplossing. Als we een betrouwbaar energiesysteem willen behouden, denken wij dat innovatie en aardgas nodig zijn voor de uitdagingen op het gebied van klimaat en samenleving (CO2).

Samen met de samenleving

Wij erkennen dat onze activiteiten voor overlast kunnen zorgen. In overleg met onze omgeving proberen wij die overlast zoveel mogelijk te beperken en lokale partijen te laten profiteren van de NAM’s aanwezigheid. Daarnaast willen wij actief onze omgeving ontzorgen aan de hand van een aantal uitgangspunten:

  • Bij nieuwe activiteiten vinden wij het belangrijk dat de omgeving voordeel heeft van onze activiteiten.
  • We stoppen onze activiteiten wanneer er, ondanks zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek, toch aardbevingen zijn boven kracht 3.0 op de Schaal van Rigter of bij meerdere aardbevingen die voor ernstige overlast of schade zorgen.

Meer over Over ons

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk de NAM op. Sinds 1948 wint de NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Gasgebouw

Het Gasgebouw is de naam voor de samenwerking tussen de Nederlandse staat en verschillende bedrijven voor de winning en verkoop van aardgas.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.