Aardgas is van groot belang voor de Nederlandse welvaart. Dat werd direct duidelijk na de ontdekking van het Groningen-gasveld in 1959. Voor de winning, het transport en de verkoop van al dat gas was een nieuwe vorm van samenwerking nodig tussen de Rijksoverheid en Shell en ExxonMobil. Zij moesten daarover afspraken maken. Die afspraken zijn in 1963 vastgelegd in een overeenkomst. Al deze afspraken en samenwerkingsvormen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Ze zijn bekend geworden als het Gasgebouw.

De NAM

In de NAM werken Shell en ExxonMobil samen aan de winning van olie en aardgas. Dat is al zo sinds 1947. De NAM had daartoe concessies van de staat. Met de Rijksoverheid waren ook afspraken gemaakt over de vergoedingen, de verkoop en het transport. Toen in 1959 het grote gasveld bij Slochteren werd ontdekt, was direct duidelijk dat de oude afspraken niet langer voldeden. De maatschappelijke en economische belangen van deze bodemvondst waren daarvoor te groot. De NAM bleef vanwege haar kennis en ervaring een grote rol spelen en kreeg de concessie voor het winnen van het gas uit het Groningen-gasveld.

EBN

De tweede partij in het Gasgebouw is EBN, voor 100% eigendom van de Nederlandse Staat. EBN behartigt als aparte organisatie de belangen van de Rijksoverheid bij de gasproductie in Nederland. EBN is voor 40% eigenaar van GasTerra en heeft in de Maatschap Groningen 50% zeggenschap.

Maatschap Groningen

De exploitatie van het Groningen-veld werd begin jaren zestig uitbesteed aan de NAM als concessiehouder, terwijl het beleid de verantwoordelijkheid werd van de Maatschap Groningen. In de Maatschap heeft de NAM een financieel belang van 60% en EBN een belang van 40%. Tegelijkertijd werd de Gasunie opgericht, voor 10% eigendom van de Rijksoverheid, voor 40% eigendom van EBN en voor 25% van Shell en 25% van ExxonMobil. De Gasunie, kreeg de taak om het gas uit Groningen te transporteren en te verkopen. Gasunie legde in recordtempo een gasnet aan in heel Nederland om alle huishoudens aan te sluiten op Groningengas.

GasTerra

In 2005 is de Gasunie opgesplitst in een transportbedrijf en een handelsbedrijf vanwege de liberalisering van de gasmarkt. Het transportbedrijf bleef Gasunie heten en kwam volledig in handen van de Rijksoverheid. Het handelsbedrijf nam de plaats in van Gasunie in het Gasgebouw en ging verder onder de naam GasTerra, in de bestaande eigendomsverhoudingen: 40% eigendom van EBN, 25% van Shell, 25% van ExxonMobil en 10% van de Nederlandse staat.

Meer over Over ons

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk de NAM op. Sinds 1948 wint de NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Missie en visie

De NAM is verantwoordelijk voor het ontsluiten van twee van de belangrijkste Nederlandse bodemschatten: gas en olie.