Richtlijn nog in ontwikkeling

De richtlijn, een zogenoemde ‘groene’ versie, is nog in ontwikkeling. De definitieve versie van de NPR wordt in de tweede helft van 2018 verwacht. Dankzij de tijdelijke richtlijn kan de bouwsector praktisch aan de slag met nieuw- en verbouwprojecten.

Ook het EPI-kenniscentrum verzorgt praktische opleidingen en trainingen op diverse niveaus over aardbevingsbestendig bouwen. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.