Aardgas is van groot belang voor de Nederlandse welvaart. Dat werd direct duidelijk na de ontdekking van het Groningen-gasveld in 1959. Voor de winning, het transport en de verkoop van al dat gas was een nieuwe vorm van samenwerking nodig tussen de staat en Shell en ExxonMobil. Zij moesten daarover afspraken maken. Die afspraken zijn in 1962 vastgelegd in een overeenkomst. Al deze afspraken en samenwerkingsvormen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Ze zijn bekend geworden als het Gasgebouw.

NAM

In NAM werken Shell en ExxonMobil samen aan de winning van olie en aardgas. Dat is al zo sinds 1947. NAM had daarvoor concessies van de staat. Met de staat waren ook afspraken gemaakt over de vergoedingen, de verkoop en het transport. Toen in 1959 het grote gasveld bij Slochteren werd ontdekt, was direct duidelijk dat de oude afspraken niet langer voldeden. De maatschappelijke en economische belangen van deze bodemvondst waren daarvoor te groot. Wel bleef NAM een grote rol spelen. Sterker nog: NAM kreeg de concessie voor het winnen van het gas uit het Groningen-gasveld.

Maatschap Groningen

De exploitatie van het Groningen-veld werd begin jaren zestig de verantwoordelijkheid van Maatschap Groningen. In deze nieuwe organisatie kregen Shell en ExxonMobil elk een belang van 30% en de Nederlandse staat een belang van 40%. Tegelijkertijd werd de Gasunie opgericht, voor 50% eigendom van de staat en voor 25% van Shell en 25% van ExxonMobil. De Gasunie, waarin het netwerk van het Staatsgasbedrijf werd opgenomen, had toen ook nog als taak om het gas uit Groningen te verkopen.

GasTerra

Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn veel economische opvattingen veranderd. Dit leidde er in 2005 toe dat de Gasunie werd opgesplitst in een transportbedrijf en een handelsbedrijf. Het transportbedrijf bleef Gasunie heten en kwam volledig in handen van de staat. Het handelsbedrijf ging verder onder de naam GasTerra, in de bestaande eigendomsverhoudingen: 50% eigendom van de staat, 25% van Shell en 25% van ExxonMobil. De Gasunie speelt sinds 2005 als puur transportbedrijf geen rol meer in het Gasgebouw.

EBN

De vierde partij in het Gasgebouw isEBN. EBN behartigt als aparte organisatie de belangen van de staat als aandeelhouder. EBN is dan ook voor 100% eigendom van de staat. Via EBN heeft de staat daarnaast zeggenschap in twee andere bedrijven binnen het Gasgebouw. EBN is namelijk ook voor 10% eigenaar van GasTerra en voor 40% eigenaar van de Maatschap Groningen.

Meer over Over ons

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. Sinds 1948 wint NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Missie en visie

NAM is verantwoordelijk voor het ontsluiten van twee van de belangrijkste Nederlandse bodemschatten: gas en olie.