Het is ons streven om dit zo veilig en efficiënt mogelijk te doen, zonder schade voor mens en milieu. Tijdens de energietransitie willen we onderdeel zijn van de oplossing. Als we een betrouwbaar energiesysteem willen behouden, denken wij dat innovatie en aardgas nodig zijn voor de uitdagingen op het gebied van klimaat/samenleving (CO2).

NAM, vakbekwaam en specialist van eigen bodem

NAM zoekt naar, vindt en produceert gas en olie uit de Nederlandse bodem. Wij gebruiken hiervoor de nieuwste inzichten en delen onze kennis met de buitenwereld.

NAM, als bron van energie

Nederland heeft energie nodig, vandaag en in de toekomst. Nederlands aardgas is cruciaal in de energiemix en in de transitie naar duurzame energie. Als grootste producent van aardgas speelt NAM daarom een belangrijke rol in de energietransitie.

NAM, omgevingsbewust en participerend in de samenleving

Wij erkennen dat onze activiteiten voor overlast kunnen zorgen. In overleg met onze omgeving proberen wij die overlast zoveel mogelijk te beperken, en lokale partijen te laten profiteren van NAM’s aanwezigheid.

Meer over Over ons

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. Sinds 1948 wint NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Gasgebouw

Het Gasgebouw is de naam voor de samenwerking tussen de Nederlandse staat en verschillende bedrijven voor de winning en verkoop van aardgas.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.