Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Met behulp van een graafmachine worden palen in de grond aangebracht als ondersteuning van de betonplaat waarop de antenne wordt geplaatst. Per locatie duren de werkzaamheden gemiddeld 5 dagen, met een doorlooptijd van zo’n 10 tot 15 werkdagen.

De GPS-units, zullen waar mogelijk, binnen de omheining van bestaande mijnbouwlocaties worden geplaatst. De units moeten opereren zonder last te hebben van trillingen veroorzaakt door lokaal verkeer. Ook is de aanwezigheid van elektriciteitsvoorzieningen van belang.

Hoe werkt de antenne? 

De GPS antenne (zie beeld, met afmetingen in mm) is 24 uur per dag in bedrijf . De 2 reflectoren vangen signalen op van passerende satellieten. 

Resultaten openbaar 

Alle meetresultaten van de units worden openbaar gemaakt. De units zullen niet worden verbonden met gasproductiefaciliteiten, anders dan de elektriciteitsvoorziening die is benodigd voor de voeding en data transport van de unit.

Lees hier het Study and Data Acquisition Plan for Induced Seismicitiy for Winningsplan 2016 (Part 1 and Part 2)