Waterinjectie in Twente

Bij gaswinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt NAM dit terug in de diepe ondergrond.    

Aardwarmte

Aardwarmte of geothermie is een duurzame energiebron. Het is in opkomst om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te beperken.

Zeep injectie

In gasputten zitten ook vloeistoffen, zoals water. Deze kunnen de gasproductie hinderen. Twee technieken kunnen dat voorkomen: zeepinjectie en velocity strings.

Vereenvoudigen van platforms

Grote bemande productieplatforms beschikken over allerlei voorzieningen voor gasbehandeling. NAM bouwt deze platforms steeds vaker om tot eenvoudige platforms, zonder al deze installaties.

Stikstofinjectie

Om ook de laatste 10% gas uit een veld te kunnen halen, ontwikkelde NAM een nieuwe techniek: stikstofinjectie.

Werkzaamheden op grote diepte

Soms past NAM wirelining toe. Dit is een bijzondere techniek om werkzaamheden op grote diepte uit te voeren in olie- en gasvelden.

Schoonspoelen van gasputten

Coiled tubing clean out is het schoonmaken van een gasput met een lange flexibele buis. Het gas kan daardoor weer vrij stromen.

Uitgelicht

Fracking en veiligheid

Er zijn mensen die bij fracken aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Wat is aardwarmte?

Hoe dieper in de grond, hoe warmer. In Nederland per 100 meter dieper 3°C warmer. Die warmte heet aardwarmte of geothermie.