Hydraulisch stimuleren

Hydraulisch stimuleren is een techniek om gas uit sommige kleine velden te winnen. Met hydraulisch stimuleren kan NAM gas winnen dat anders zou achterblijven.

Waterinjectie in Twente en Drenthe

Bij gas- en oliewinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt NAM dit terug in de diepe ondergrond.

Zeep injectie

In gasputten zitten ook vloeistoffen, zoals water. Deze kunnen de gasproductie hinderen. Twee technieken kunnen dat voorkomen: zeepinjectie en velocity strings.

Vereenvoudigen van platforms

Grote bemande productieplatforms beschikken over allerlei voorzieningen voor gasbehandeling. NAM bouwt deze platforms steeds vaker om tot eenvoudige platforms, zonder al deze installaties.

Stikstofinjectie

Om ook de laatste 10% gas uit een veld te kunnen halen, ontwikkelde NAM een nieuwe techniek: stikstofinjectie.

Werkzaamheden op grote diepte

Soms past NAM wirelining toe. Dit is een bijzondere techniek om werkzaamheden op grote diepte uit te voeren in olie- en gasvelden.

Schoonspoelen van gasputten

Coiled tubing clean out is het schoonmaken van een gasput met een lange flexibele buis. Het gas kan daardoor weer vrij stromen.

Nieuwe manieren van werken op zee

NAM zet steeds vaker schepen in voor het vervoer van medewerkers en materieel naar platforms. Veel efficiënter, veel milieuwinst.

Uitgelicht

Optimalisatie en veiligheid

Er zijn mensen die bij Hydraulisch Stimuleren aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Veelgestelde vragen over waterinjectie

Op deze pagina staan veelgestelde vragen over waterinjectie.