Bij het opsporen en winnen van aardwarmte vervult NAM op twee punten een belangrijke rol:

  • het verstrekken van relevante gegevens aan aardwarmte-exploitanten
  • het organiseren en coördineren van interactie en samenwerking tussen betrokken partijen bij aardwarmte

NAM ondersteunt exploitanten van aardwarmte met het verstrekken van up-to-date geologische gegevens. Daarnaast is NAM nauw betrokken bij enkele onderzoekstrajecten naar innovatieve ontwikkelingstechnieken.

Actuele seismische informatie

Na ruim 50 jaar gaswinning in Nederland beschikt NAM over veel waardevolle seismische en geologische informatie over de diepe ondergrond van Nederland. NAM is bereid exploitanten van aardwarmte te voorzien van up-to-date geologische informatie. We verstrekken deze informatie onder de voorwaarde dat de exploitanten de notitie Bijvangst onderschrijven en naleven.

Deze notitie heeft betrekking op koolwaterstoffen die bij de winning van aardwarmte onvermijdelijk mee kunnen komen. Dit noemen we bijvangst. In de notitie zijn hiervoor richtlijnen vastgelegd. Deze afspraken zijn gemaakt in nauw overleg met het ministerie van Economische Zaken en met aardwarmte-exploitanten.

Onderzoek

Hoewel NAM zich niet actief bezighoudt met de ontwikkeling van aardwarmte, is NAM wel nauw betrokken bij onderzoek naar innovatieve geothermietechnieken. NAM heeft in de afgelopen 50 jaar veel kennis vergaard over de diepe ondergrond van Nederland. Deze kennis is zeer waardevol bij het onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte. 

Meer over Aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Hoe dieper in de grond, hoe warmer. In Nederland per 100 meter dieper 3°C warmer. Die warmte heet aardwarmte of geothermie.

Bijvangst: notitie en norm

 

Aardwarmte, gas en olie worden soms op dezelfde plek gewonnen. Hierdoor kunnen bij aardwarmtewinning koolwaterstoffen meekomen. Dit heet bijvangst.

 

Wellicht ook interessant

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Techniek en innovatie

NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.