Gas, olie en warm water kunnen in dezelfde aardlagen zitten. Maar in de diepe ondergrond is dat meestal niet op dezelfde plek. De afbeelding bij deze alinea toont een typisch voorbeeld voor West-Nederland.

Ligging

Bij een aardwarmteproject wordt gezocht naar:

  • goed doorlatende aardlagen met voldoende water van een bepaalde temperatuur
  • water waar geen resten olie en/of gas inzitten.

Om te voldoen aan beide voorwaarden, zijn twee geschikte putten nodig op een bepaalde afstand van elkaar in hetzelfde ondergrondse reservoir. Aan de oppervlakte moeten deze putten dicht bij de ‘klant’ liggen. Daardoor is er aan de oppervlakte zo min mogelijk warmteverlies tijdens het transport.

Kosten

Een put die oorspronkelijk voor de winning van gas of olie werd aangelegd, is niet direct geschikt voor de winning van aardwarmte. Er zijn aanzienlijke kosten gemoeid met het aanpassen van een bestaande put. Bovendien moet een put na afronding van een aardwarmteproject volgens de wettelijke voorschriften worden opgeruimd. De kosten hiervoor komen voor rekening van de exploitant van aardwarmte.

Samenwerking

NAM staat open voor overleg met exploitanten van aardwarmte over het hergebruik van oude putten. Neem hiervoor contact op met NAM. 

Meer over Aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Hoe dieper in de grond, hoe warmer. In Nederland per 100 meter dieper 3°C warmer. Die warmte heet aardwarmte of geothermie.

Wellicht ook interessant

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Techniek en innovatie

NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.