Fracking: wat en waarom

Aardgas zit in een harde zandsteenlaag. Soms zo hard dat het gas niet naar de put kan stromen. Met fracking wint NAM dat gas.

Fracking in de praktijk

Fracking is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Fracking en veiligheid

Er zijn mensen die bij fracken aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Uitgelicht

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.