Veiligheid staat voorop bij alle activiteiten van NAM en van onze onderaannemers. Dat geldt ook voor fracking. Uiteraard houden we ons aan de wet- en regelgeving voor gaswinning. Ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet erop toe dat wij deze naleven. Als NAM op een locatie gaat fracken, wordt daarover vooraf uitgebreid gecommuniceerd.

Beperking overlast

Onze medewerkers en andere specialisten zijn altijd op locatie aanwezig. Zij houden tijdens het fracken toezicht. Indien nodig sturen zij de processen bij. Ook beperken we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk. Hiervoor nemen we extra maatregelen, onder meer voor de aan- en afvoerroutes, licht en geluid, grondwatersamenstelling en andere aspecten.

Fracking en aardbevingen

Er is geen duidelijk verband tussen fracking en aardbevingen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van verschillende onafhankelijke bureaus. Elders zijn er wel bevingen geconstateerd. Dat zijn enkele bevingen op een totaal van duizenden fracks. Deze bevingen ontstonden bij schaliegaswinning in onder andere Canada en Engeland. De meeste geconstateerde bevingen vonden plaats in gebieden waar nature al aardbevingen optreden.

Verschil fracking en schaliegas

Fracking in Nederland en het fracken van schaliegas is niet hetzelfde. De verschillen tussen deze technieken zijn groot.

Conventioneel fracken (wat NAM doet)

Schaliegas fracken

Nodig om gaswinning te optimaliseren of op gang te brengen.

Nodig om gaswinning op gang te brengen.
Een enkele of een paar fracks in een bestaande put zijn voldoende. Er zijn tientallen boringen en fracks nodig.
Het boorgat is meestal verticaal. 

Het boorgat is horizontaal en bestrijkt een groot

gebied.

Relatief weinig water (300 m3), chemicaliën en

keramiekkorrels.

Grotere hoeveelheden water (duizenden m3), chemicaliën en keramiekkorrels.
Per frack 6 tot 8 weken werkzaamheden. Herhaaldelijke activiteiten boven de grond.
Activiteiten eenmalig op bestaande winningslocaties. Regelmatig opnieuw fracken noodzakelijk (circa één keer per jaar).

NAM doet al vijftig jaar in Nederland; het aantal

incidenten staat op 0.

Nog niet gedaan in Nederland.

Helderheid over fracking

Ook op het gebied van fracking is NAM zo open mogelijk. Via lokale media en gemeentelijke websites brengen we omwonenden tijdig op de hoogte. Op lokaal niveau worden dorpsverenigingen vaak betrokken. Gemeenteraden en lokale bestuurders infomeren we vooraf. Samen met omwonenden nodigen wij hen uit om op locatie te komen kijken.

Meer over Fracking

Fracking: wat en waarom

Aardgas zit in een harde zandsteenlaag. Soms zo hard dat het gas niet naar de put kan stromen. Met fracking wint NAM dat gas.

Fracking in de praktijk

Fracking is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Wellicht ook interessant

Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Techniek en innovatie

NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.