Voor de kleine gasvelden in Nederland is het kleine-velden-beleid van de overheid van toepassing. Dit bepaalt dat gaswinning uit de kleine velden voorrang heeft. Fracking verbetert de gasproductie uit deze velden enorm. Fracking maakt het ook mogelijk om kleine gasvelden in productie te nemen die we anders niet kunnen winnen. Zo benutten we de Nederlandse bodemschatten optimaal.

Door fracking betere productie

Fracking betekent dat vloeistof gedurende 1 à 2 uur via de boorput in een gasreservoir wordt gepompt. Dat gebeurt onder hoge druk. Daardoor ontstaan plaatselijk kleine scheuren (fracks) in het gashoudende gesteente op grote diepte. Zo wint NAM extra gas dat anders in de ondergrond zou achterblijven. Wij fracken niet in alle kleine velden. De keuze voor fracking is onder meer afhankelijk van de doorlaatbaarheid van het gashoudende gesteente.

Verschil fracking en schaliegas

Fracking in Nederland en het fracken van schaliegas is niet hetzelfde. De verschillen tussen deze technieken zijn groot.

Conventioneel fracken (wat NAM doet)

Schaliegas fracken

Nodig om gaswinning te optimaliseren of op gang te brengen. Nodig om gaswinning op gang te brengen.
Een enkele of een paar fracks in een bestaande put zijn voldoende.

Er zijn tientallen boringen en fracks nodig.

Het boorgat is meestal verticaal.  Het boorgat is horizontaal en bestrijkt een groot gebied. 

Relatief weinig water (300 m3), chemicaliën en

keramiekkorrels.

Grotere hoeveelheden water (duizenden m3), chemicaliën en keramiekkorrels.

Per frack 6 tot 8 weken werkzaamheden.

Herhaaldelijke activiteiten boven de grond.
Activiteiten eenmalig op bestaande winningslocaties. Regelmatig opnieuw fracken noodzakelijk (circa één keer per jaar).
NAM doet al vijftig jaar in Nederland; het aantal incidenten staat op 0. Nog niet gedaan in Nederland.

Meer over Fracking

Fracking in de praktijk

Fracking is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Fracking en veiligheid

Er zijn mensen die bij fracken aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Wellicht ook interessant

Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Techniek en innovatie

NAM ontwikkelt nieuwe technieken: energiezuiniger en milieuvriendelijker. Daardoor kunnen we steeds meer gas uit bestaande velden en gas uit kleinere velden winnen.