Hydraulisch stimuleren: wat en waarom

Aardgas zit in een harde zandsteenlaag. Soms zo hard dat het gas niet naar de put kan stromen. Met Hydraulisch Stimuleren wint NAM dat gas.

Hydraulisch Stimuleren in de praktijk

Hydraulisch Stimuleren is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Optimalisatie en veiligheid

Er zijn mensen die bij Hydraulisch Stimuleren aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Uitgelicht

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.