Transparantie

NAM legt verantwoording af over haar activiteiten aan de toezichthouder op de mijnbouwindustrie, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat gebeurt onder meer in rapporten die NAM aan SodM stuurt. In veel gevallen gaat het om uitgebreide rapportages in technisch Engels die goed leesbaar zijn voor specialisten met een mijnbouwkundige achtergrond. Om de belangrijkste informatie uit deze rapporten inzichtelijk te maken voor andere geïnteresseerden neemt NAM sinds kort Nederlandstalige publiekssamenvattingen op in deze rapporten en maakt ze openbaar op deze themapagina. Dit past in het beleid van de onderneming naar meer transparantie richting de samenleving.

Hieronder vindt u enkele rapporten die onlangs zijn verstuurd aan de toezichthouder SodM over het thema waterinjectie in de leeg geproduceerde gasvelden in Twente. We publiceren hier de originele rapporten inclusief de publiekssamenvatting. We zijn ons bewust dat de informatie die we bieden nog de nodige vragen kan oproepen.

NAM zal dit deel actualiseren met nieuwe rapporten als daar aanleiding toe is.

Meer over Waterinjectie

Verwerken van productiewater

Bij olie- en gasproductie op land komt zout water vrij. In Nederland injecteert NAM dit productiewater in lege gasvelden in Twente.

Veelgestelde vragen over waterinjectie

Op deze pagina staan veelgestelde vragen over waterinjectie.

Evaluatie onderzoek waterinjectie Twente

Elke zes jaar moet NAM van de vergunningverlener opnieuw onderzoeken of zij de meest milieuvriendelijke oplossing toepast.

Wellicht ook interessant

Speciale milieumaatregelen

Er zijn allerlei maatregelen die NAM neemt omdat wij zo duurzaam mogelijk willen ondernemen. Soms zichtbaar, soms op de achtergrond.

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Aardwarmte versus waterinjectie

NAM krijgt regelmatig vragen over waterinjectie en chemicaliën. Er is niet veel verschil tussen waterinjectie bij gasproductie en aardwarmte.