Meer over Waterinjectie

Verwerken van productiewater

Bij olie- en gasproductie op land komt zout water vrij. In Nederland injecteert NAM dit productiewater in lege gasvelden in Twente.

Wellicht ook interessant

Speciale milieumaatregelen

Er zijn allerlei maatregelen die NAM neemt omdat wij zo duurzaam mogelijk willen ondernemen. Soms zichtbaar, soms op de achtergrond.

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Aardwarmte versus waterinjectie

NAM krijgt regelmatig vragen over waterinjectie en chemicaliën. Er is niet veel verschil tussen waterinjectie bij gasproductie en aardwarmte.