Veiligheidsbeleid bij NAM

Veiligheid staat centraal in alles wat NAM doet. Op onze eigen locaties en als wij elders aan het werk zijn.

Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Opruimen van locaties

Zodra NAM geen activiteiten meer uitvoert op een locatie en dit in de toekomst ook niet verwacht te doen, ruimt NAM in een aantal weken een locatie op en laat deze achter in de gewenste staat (cultuurtechnisch herstel).

Uitgelicht

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.