Milieu

NAM ontziet het milieu zo veel mogelijk. Dat beloven we, dat doen we en dat laten we door onafhankelijke partijen controleren.

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Opruimen van locaties

Zodra NAM geen activiteiten meer uitvoert op een locatie en dit in de toekomst ook niet verwacht te doen, ruimt NAM in een aantal weken een locatie op en laat deze achter in de gewenste staat (cultuurtechnisch herstel).

Uitgelicht

Milieubeleid

NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.