Winning aardgas beperken

Een van de manieren om aardbevingen te beïnvloeden is door de winning van aardgas te beperken. Dit heeft minister Kamp gedaan. Bovendien stelde hij ook per regio een maximum vast voor de gaswinning. In 2014 vonden minder aardbevingen plaats. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of de afname van bevingen blijvend is.

Injecties met stikstof

Een andere manier is het kunstmatig hooghouden van de druk in het Groningen-gasveld. Het gewonnen aardgas wordt dan vervangen door stikstof. Stikstof is de meest geschikte stof die in het gasveld geïnjecteerd kan worden om te proberen te voorkomen dat de ondergrond beweegt. In theorie kan dit het samendrukken van de ondergrond (compactie) beperken en zo ook de aardbevingen.

Het is nog erg onzeker of deze oplossing echt werkt. Het is zelfs mogelijk dat de injectie van stikstof juist aardbevingen veroorzaakt. Daarnaast is het injecteren van stikstof duur. Het kost veel energie, beperkt de gasreserves en heeft veel impact op het landschap.

Meer over Aardbevingen

Ontstaan, kracht en gevolgen

Door een lagere druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan weer leiden tot een aardbeving.

Prognoses en risicos

De aardbevingen in Groningen hebben een grote impact op de bewoners. Er zijn sinds 2012 belangrijke stappen gezet om de situatie te verbeteren.

Wellicht ook interessant

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.