Bij de meeste kleine gasvelden is de kans op voelbare aardbevingen gering en zijn de risico’s klein. Maar een aardbeving is nooit helemaal uit te sluiten. In 10 procent van de 175 gasvelden in Nederland zijn er voelbare aardbevingen geweest. Het KNMI is de Nederlandse autoriteit op dit gebied. Het KNMI meet, analyseert en publiceert alle aardbevingen in Nederland.

Op deze pagina staat meer achtergrondinformatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning. Dit heeft vooral betrekking op het Groningen-gasveld. De unieke situatie in Groningen vraagt om speciale aanvullende maatregelen. Wilt u meer informatie over de situatie in een specifiek gasveld in uw eigen omgeving? Dan kunt u altijd contact met NAM opnemen.

Contact

Aardbevingen door gaswinning

Aardgas zit onder hoge druk opgesloten in een poreuze zandsteenlaag op ongeveer 3 kilometer diepte. Boven de zandsteenlaag ligt een dikke, ondoordringbare zoutlaag. De druk in de zandsteenlaag neemt af door gaswinning. De zware zoutlaag drukt op de zandsteenlaag. Hierdoor wordt de zandsteenlaag ineengedrukt. Dit noemen we compactie. Compactie leidt op de lange termijn tot bodemdaling aan het oppervlak. Wanneer aardlagen bij een natuurlijke breuklijn in elkaar worden gedrukt, kan er spanning ontstaan. Hierdoor verschuiven de aardlagen schoksgewijs: dit is een aardbeving.

De plek in de ondergrond waar een aardbeving plaatsvindt, noemen we het hypocentrum. Recht hierboven, aan het aardoppervlak, ligt het epicentrum. Het epicentrum is het punt waar de aardbeving het sterkst wordt gevoeld. Een stevige aardbeving op grote diepte hoeft niet direct veel effect te hebben aan de oppervlakte, maar kan wel tot ver in de omgeving worden gevoeld. Een lichte, ondiepe beving kan juist een hoge intensiteit hebben aan het oppervlak en dus sterkere gevolgen hebben in een kleiner gebied.

Verband tussen gaswinning en aardbevingen

Het Groningen-gasveld leverde sinds december 1963 jarenlang aardgas zonder voelbare gevolgen. Sinds december 1991 (Middelstum, 2,4 op de schaal van Richter) zijn er voelbare aardbevingen in Groningen, die veroorzaakt worden door gaswinning. In 1991 stelde de overheid een commissie in onder leiding van het KNMI. Ook NAM en de Rijksgeologische Dienst namen deel. Eind 1993 kwamen zij met hun rapportage, waarin het verband tussen gaswinning en aardbevingen in Groningen werd aangetoond. NAM bevestigt sindsdien dit verband, schade wordt vergoed en er zijn maatregelen genomen. Het KNMI houdt een lijst bij met alle aardbevingen in Nederland.

Verder lezen over dit onderwerp

Meer over Aardbevingen

Aardbevingen (Gr.)

Gegevens over de metingen van de aardbevingen

Prognoses en risicos

De aardbevingen in Groningen hebben een grote impact op de bewoners. Er zijn sinds 2012 belangrijke stappen gezet om de situatie te verbeteren.

Wellicht ook interessant

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.