Duurzame ontwikkeling is voor NAM een belangrijk doel. Dat doel kunnen we alleen bereiken door zo evenwichtig mogelijk rekening te houden met milieu, samenleving en economie. Mensen maken zich zorgen over klimaatverandering, aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit. De samenleving stelt ook hoge eisen aan ons. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van verontreiniging, het efficiënter gebruik van schaarse middelen en een betere verwerking van afval.

Systematische aanpak

NAM heeft gekozen voor een systematische aanpak van milieubeheer. Dat gebeurt met behulp van een milieuzorgsysteem voor de impact van onze activiteiten op het milieu. Het zorgsysteem schrijft voor hoe we de effecten van onze activiteiten op het milieu kunnen beheersen. Inclusief de maatregelen die nodig zijn om echt maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Strenge norm

Het milieuzorgsysteem van NAM heet officieel het Environmental Management System (EMS). Dit EMS wordt sinds 1999 getoetst aan de internationale ISO 14001-norm. Door deze strenge norm moeten we onze inzet voor het milieu ook echt aantonen. Uiteraard laten we zien dat we ons aan wetten en regels houden. Maar ook moeten we bewijzen dat we onze prestaties op milieugebied voortdurend verbeteren. Het is dus allesbehalve vrijblijvend. NAM is ook verplicht om jaarlijkse controles door zogenaamde auditors te laten uitvoeren.

Meer over Milieu

Beheersen van risico's

Milieubeheer bij NAM gaat over het beheersen van risico’s. Elk jaar weer bepalen we welke risico’s voorrang hebben.

Speciale milieumaatregelen

Er zijn allerlei maatregelen die NAM neemt omdat wij zo duurzaam mogelijk willen ondernemen. Soms zichtbaar, soms op de achtergrond.

Wellicht ook interessant

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Waterinjectie in Twente en Drenthe

Bij gas- en oliewinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt NAM dit terug in de diepe ondergrond.