Mochten ondernemers menen dat er daarnaast sprake is van andere, structurele, omzetschade die wordt veroorzaakt door aardbevingen dan kan dit worden gemeld bij het NAM bedrijvenloket.

Voordat uw claim in behandeling wordt genomen, dient u inzage te geven in de relevante financiële stukken, zoals jaarrekeningen.

NAM zal de claim beoordelen en zo nodig de hulp inschakelen van een accountant. U kunt het bedrijvenloket bereiken via het volgende e-mailadres: bedrijvenloket@nam.nl

Verder lezen over dit onderwerp

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Schade door aardbevingen in Groningen

Schade, veroorzaakt door aardbevingen door gaswinning, meldt u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dit kan op vele manieren, kijk op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wat voor u de handigste wijze is.

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Wellicht ook interessant

Aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. In ons land zijn er heel soms natuurlijke aardbevingen. Maar ook gaswinning kan bevingen veroorzaken.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Bodemdaling door gaswinning

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook aardgaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.